Het team

Het team

Social Worker, differentiatie GGZ Agoog

Roy - Directeur / Gezinshuisouder

Zijn loopbaan begon in 2010 als begeleider van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Vanaf 2013 was hij werkzaam voor GGZ Eindhoven op een besloten kliniek voor orthopsychiatrie als mentor van jongeren tussen de 14 en 18 jaar die kampen met meervoudige psychiatrische problematiek en gedragsproblemen. In 2019 startte hij als gezinsvoogd bij Jeugdbescherming Brabant.

"Ik wilde in een eerder stadium iets betekenen. Dat ik écht zou kunnen bijdragen aan het wegnemen van ontwikkelingsbedreigingen."

“In de periode bij GGZ Eindhoven is mij duidelijk geworden dat veel van deze kinderen geen eerlijke kans hebben gekregen in het leven, omdat zij zijn geboren en opgegroeid in een ongezond en destructief klimaat. Daarnaast is hulpverlening vaak te laat in beeld gekomen. Ik merkte dat ik de drang ervoer om in een eerder stadium iets te willen betekenen voor hen. Dat ik écht zou kunnen bijdragen aan het wegnemen van de ontwikkelingsbedreigingen. Met deze motivatie ben ik in 2019 begonnen als gezinsvoogd bij Jeugdbescherming Brabant. Deels is het me gelukt om kinderen te “beschermen” zoals de instellingsnaam “Jeugdbescherming” impliceert. Tevens heb ik hier moeten ervaren dat je als gezinsvoogd niet in alle gevallen bij machte bent om ontwikkelingsbedreigingen weg te nemen, wat in sommige situaties mijn hart heeft gebroken en tegelijkertijd ook mijn hart heeft gestolen. Dit alles heeft geleid tot het initiatief in het opstarten van een gezinshuis, zodat ik kinderen een veilige plek kan bieden waar zij ongestoord kind kunnen zijn.”

Roy

Directeur / Gezinshuisouder

Tamara

Gezinshuisouder in loondienst

Rebecca

Gedragswetenschapper

Chinon

Pedagogisch Ondersteuner

Ilse F.

Pedagogisch Ondersteuner

Nicole

Pedagogisch ondersteuner

Ilse K.

Gastvrouw

Lieke

Stagiaire Social Work

Melissa

Stagiaire Social Work

Stephan

Vrijwilliger

Lisa

Stagiaire Social Work

Lynn

Stagiaire Social Work

Iris

Stagiaire Social Work

Vertrouw op onze expertise

Neem contact op om jouw situatie in kaart te brengen.